tevékenységünk 2005-2006

2005-2006. éves beszámoló

 

Az elmúlt egy év alatt végzett tevékenységünkről tájékoztatom a résztvevőket.

Az alakuló közgyűlésünk után elsődleges feladatnak tartottuk Egyesületünk létre jöttének és céljainak minél szélesebb szakmai és társadalmi körben történő megismertetését.

Ennek érdekében olyan különböző ismertetőket készítettünk, amelyek nyomtatott és internetes formában alkalmasak a terjesztésre. Kapcsolat felvételre megszólítottuk először a felügyeletet, a finanszírozókat (több hitel kihelyezéssel foglalkozó pénzintézetet), független tanácsadókat, a hitel ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végzőket (ügyvédeket, közjegyzőket stb.). A megszólítottak közül az érdeklődést mutatókat személyes találkozókon részletesen tájékoztattuk tervezett tevékenységünkről, programjainkról. Eljutottunk olyan jelentős finanszírozókhoz, mint pl. az OTP csoport több tagja, az ERSTE Bank, FHB, HVB Bank, MKB Bank, Volksbank, Inter Európa Bank, és mások. Alkalmat teremtettünk Egyesületünk bemutatására nemcsak Budapesten, hanem az ország számos területén tevékenykedő független tanácsadóknak, közvetítőknek.

Az Egyesület szélesebb körben ismertté válása érdekében igényes, korszerű internetes honlapot készítettünk, amivel további szakmai, illetve társadalmi ismertséget kívántunk elérni, és információs, tanácsadási lehetőséget biztosítani. Honlapunk tartalmát folyamatosan bővítjük és frissítjük, illetve a kiélezett piaci verseny ellenére a keresőkben jól elérhető, aminek eredményeképpen látogatottsági statisztikáink kedvezőek.

Az alapításkor vállalt közhasznúságnak az alábbiakkal tettünk eleget:

1.     Felállítottunk egy sajtófigyelő szolgálatot, ami az interneten a hitelezéssel kapcsolatban megjelenő cikkeket figyeli. Honlapunkba integráltunk egy portált, ahol a kiválasztott cikkek megjelenésére, illetve önálló publikálásra van lehetőség. Ezen a felületen rendszeresen jelennek meg friss közhasznú információk a hitelezéssel kapcsolatos változásokról, hírekről.

2.     Honlapunkon létesítettünk egy fórumot, ahol a szerkesztő (Kézdi Zsolt elnök) mellett ingyenes regisztráció után bárki témát indíthat, vagy bekapcsolódhat a meglévő témába, illetve kérdezhet, javasolhat, véleményezhet, és választ kaphat egy másik regisztrálttól, vagy a szerkesztőtől, ami megvalósítja a hitelezéssel kapcsolatos közhasznú interaktív kommunikációt.

3.     Kezdeményeztük a bankoknál alkalmazott uniós előírású etikai nyilatkozat mintájára etikai kódex kidolgozását a hiteltanácsadók etikai normái, illetve magatartási szabályai vonatkozásában, amelynek általunk kidolgozott alapjait elhelyeztük honlapunkon, és folyamatos széleskörű egyeztetést folytatunk az ágazat szereplőivel a végleges változat elkészítése érdekében. Eredmény az uniós elvárások szerinti önszabályozás elérése lesz.

4.     Megkezdtük egy olyan rendszer kialakításának előkészületeit, amely alkalmas a hiteltanácsadók értékelésére, a partnerek és ügyfelek számára pedig a megfelelőek körének kiválaszthatóságának érdekében.

Alapszabályunkhoz igazodóan kidolgoztuk az Egyesülethez történő csatlakozás lehetőségeit és feltételeit, és azt is elhelyeztük honlapunkon.

Egyesületünk az előzőekben részletezett tevékenységével mostanra eljutott oda, hogy megszólítsa a hiteltanácsadókat, közvetítőket, ügyintézőket tagsági lehetőséget ajánlva megfelelő ellenérték, előnyök biztosítása mellett díjbevételekhez jusson.

Az alakulástól a működési feltételeket a Belvárosi Bt és a RISK kft biztosította azok költségének időleges átvállalásával.

Az előzőek szerinti tervezési és végrehajtási tevékenységet Kézdi Zsolt elnök és Szabó Kinga főtitkár végezte.

Az alelnöki tevékenység nem váltotta be a hozzá fűzött elképzeléseket, ezért javasoljuk megszüntetését.

Az Egyesület elfogadottságának előre jutását akadályozó tényezők közül egyik a szerencsétlen névválasztás, amiben a hitel kihelyezők szerepelnek ugyan, azonban nem őket várjuk sorainkba, hanem a náluk tevékenykedő tanácsadókat, ugyanakkor a tanácsadókon kívül a közvetítők is a megszólított körhöz tartoznak ezért névváltoztatást javasolunk a kitűzött célokhoz, tervekhez és tevékenységhez történő hatékonyabb illeszthetőség miatt. Új névre tett javaslatunk Hiteltanácsadók és Közvetítők Országos Egyesülete.

Köszönöm figyelmüket, kérem beszámolóm elfogadását.

Tevékenységünk 2007

Beszámoló a Banki Hiteltanácsadók és Kihelyezők Egyesülete 2007. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Egyesületünk Alapszabályában meghatározott prioritások szerint végezte tevékenységét a beszámolóval érintett időszakban is.

Előtérbe helyeztük a közhasznú tevékenységet.
Az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységi körben az alábbi tevékenységet végeztük:

Saját honlapunk folyamatosan elérhető Egyesületünkkel kapcsolatos állandó és időszerű, a hitelpiaccal összefüggő naprakész tartalommal, megjelennek felületén adataink, céljaink, események, cikkek, elemzések.

Kezdeményezésünket elfogadva a hitelpiacon hitelezést végző több jelentős és kevésbé jelentős szolgáltató vezetője fogadta Egyesületünk Elnökét, és ismerte meg céljainkat, terveinket, amelyek kivétel nélkül pozitív visszajelzést kaptak.

Az Egyesületünkhöz érkező hitelezéssel kapcsolatos kérdések, kérések, panaszok kezelését végeztük tájékoztatás és tanácsadás formájában. Legtöbb megkeresés hitelfelvételi szándékkal és meglévő problémás, vagy felmondott hitellel összefüggésben érkezett.

Eddigi tevékenységünk eredménye, hogy több finanszírozó is megkeresett a termékalakítás, illetve az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos szakmai véleményünket kérve. Minden megkeresést elemzéssel, egyeztetéssel és javaslattétellel végeztük.

Egyesületünk részt vett több törvényjavaslat, a készülő Teljes Körű Hitelinformációs Rendszer, a készülő új Polgári Törvénykönyv előkészítésével kapcsolatos vitában.

További eredmény, hogy Egyesületünket rendszeresen meghívják működési körét meghaladóan is a pénzpiacot érintő konferenciákra, előadásokra, egyeztetésekre. Ennek keretében részt vettünk a Miniszterelnöki Hivatal által szervezett, a 2010. évig tervezett gazdaságpolitikai irányelvekről, a Tudatos Vásárlók Egyesülete által szervezett a fenntartható fejlődésről, a PSZÁF által szervezett, a bankszektorral kapcsolatos fogyasztói problémákról, a fogyasztói pénzügyi ismeretekről, a felügyeletek szerepéről és működéséről négy földrész küldöttei részvételével tartott konferenciákon.

Egyesületünk ismertségét és elismertségét jelzi, hogy Egyesületünk Elnöke több rádiós adó fogyasztóvédelmi célú műsorába kapott meghívást, ahol élő adásban válaszolt a hitelezés több területével kapcsolatos szerkesztői és fogyasztói kérdésekre.

Egyetlen finanszírozótól sem fogadtunk el adományt, ezzel ismertségünk kiszélesedése mellett is sikerült megőriznünk függetlenségünket és a szakmai objektivitásunkról kialakult képet.

Tagságunk száma nem emelkedett dinamikusan, nem is terveztük a tömegszervezetté válást.

Nem terveztünk és nem végeztünk gazdasági tevékenységet, ezért nem voltak ebből származó bevételeink.

Működési költségeink közül saját terhet csak bankszámla vezetés költségei jelentettek, működésünk további feltételeit a Belvárosi Közvetítő Iroda Bt., és a RISK kft biztosította.

Egyesületünknek nem volt, és az érintett időszakban nem is keletkezett saját vagyona.

Nem kértünk és nem kaptunk támogatást sem a központi költségvetésből, sem költségvetési szervtől, önkormányzattól vagy azok szerveitől.

Kézdi Zsolt Elnök, és Szabó Kinga Titkár végeztek minden tevékenységet, amiért semmilyen jogcímen nem kaptak juttatást.
 

Tevékenységünk 2008

Beszámoló a Banki Hiteltanácsadók és Kihelyezők Egyesülete 2008. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Egyesületünk Alapszabályában meghatározottak szerint működött a beszámolóval érintett időszakban is.

Az Alapszabályban meghatározott közhasznúság körében az alábbi tevékenységet végeztük:

 1. Ismeretterjesztés
  Folytattuk a saját honlapunkon megkezdett széleskörű szakmai és fogyasztói
  tájékoztatást hitelezéssel, hitelközvetítéssel, a hitelpiaccal kapcsolatos információk, problémák, hírek közzétételével, lakossági fórumok tartásával.
 2. Fogyasztóvédelem vonatkozásában alakulása óta állandó tagként részt veszünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által szervezett és működtetett Civil Fogyasztóvédelmi Fórum munkájában. A Fórumon Egyesületünk kapja a hitelezéssel, hitelközvetítéssel kapcsolatos témákat, javaslataink eljutnak a törvényelőkészítőkhöz alkotókhoz, és a szabályozást végzőkhöz.
 3. Bűnmegelőzés vonatkozásában javaslatokat tettünk a piactisztításra, a szabályozás joghézagainak kitöltésére, a jogellenesen működők kriminalizálására, együttműködtünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével.

A felelős hitelfelvétellel kapcsolatban adat-, és információszolgáltatást, és tájékoztató tevékenységet végeztünk, illetve javaslatokat tettünk hitelezőknek és a Felügyeletnek.

Lakossági tájékoztatást online és szórt médiákban, saját honlapunkon, és lakossági fórumokon végeztünk.

A finanszírozók körében az adatközlők kialakítása, kezelése, ellenőrzés
vonatkozásában a közölt és valós adatok közötti különbség miatt kialakult
problémák megismerése, elemzése, és a helyzet javítására tett javaslatokkal végeztük.

Együttműködési szerződést kötöttünk az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, A Garantiqa Hitelgarancia Zrt-vel és az OPTEN kft-vel.

Saját honlapunkon folyamatosan elérhető Egyesületünkkel kapcsolatos állandó és időszerű, a hitelpiaccal összefüggő naprakész tartalom, megjelennek adataink, céljaink, saját etikai és magatartási kódexünk, események, cikkek, elemzések.

Tevékenységünk kapcsán Elnökünknek alkalma volt több hitelintézet és pénzügyi közvetítő meghívására személyesen tájékoztatást adni céljainkról, működésünkről, terveinkről, amivel széles szakmai körben javítottuk ismertségünket és elismertségünket.

Az Egyesületünkhöz érkező hitelezéssel kapcsolatos kérdések, kérések, panaszok kezelését végeztük tájékoztatás és tanácsadás formájában. Legtöbb megkeresés bank-, és hitelválasztás, hitelező elleni elleni panasz, meglévő problémás, vagy felmondott hitellel összefüggésben érkezett.

Eddigi tevékenységünk eredménye, hogy több finanszírozó is megkeresett a termékalakítás, illetve az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos szakmai véleményünket kérve. Minden megkeresést elemzéssel, egyeztetéssel és javaslattétellel végeztük.

Egyesületünk részt vett a pénzügyi közvetítőkről készülő új szabályozás előkészítésében.

További eredmény, hogy Egyesületünket rendszeresen meghívják szakmai és fogyasztói konferenciákra, ahol Elnökünket többször előadásra kérik fel.

Egyesületünk ismertségét és elismertségét jelzi, hogy Egyesületünk Elnöke több rádiós adó fogyasztóvédelmi célú műsorába kapott meghívást, ahol élő adásban válaszolt a hitelezés több területével kapcsolatos szerkesztői és fogyasztói kérdésekre.

Egyetlen finanszírozótól sem fogadtunk el adományt, ezzel ismertségünk kiszélesedése mellett is sikerült megőriznünk függetlenségünket és a szakmai objektivitásunkról kialakult képet.

Fizető tagságunk száma nem emelkedett, nem is volt tervben a tagdíjbevétel növelése.
 

Tevékenységünk 2009

Beszámoló a Banki Hiteltanácsadók és Kihelyezők Egyesülete 2009. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

A Beszámoló a 2008. szeptember 2. - 2009. szeptember 2. közötti időszakra vonatkozik.

Egyesületünk Alapszabályában meghatározottak szerint működött a beszámolóval érintett időszakban is.

Az Alapszabályban meghatározott közhasznúság körében az alábbi tevékenységet végeztük:

 1. Ismeretterjesztés
  Folytattuk a saját honlapunkon megkezdett széleskörű szakmai és fogyasztói tájékoztatást az érdekeltek és érdeklődők körében hitelezéssel, hitelközvetítéssel, a hitelpiaccal kapcsolatos információk, problémák, hírek közzétételével.
 2. Fogyasztóvédelem
  Alakulása óta állandó tagként részt veszünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által szervezett és működtetett Civil Fogyasztóvédelmi Fórum munkájában. A Fórumon Egyesületünk kapja a hitelezéssel, hitelközvetítéssel kapcsolatos témákat, javaslataink eljutnak a törvényelőkészítőkhöz alkotókhoz, és a szabályozást végzőkhöz.
 3. Bűnmegelőzés
  Javaslatokat tettünk a piactisztításra, a jogellenesen működők kriminalizálására, ebben a körben együttműködtünk a PSZÁF Piacfelügyeleti Igazgatóságával.  A felelős hitelfelvétellel kapcsolatban folytattuk a megkezdett adat-, és információszolgáltatást, és tájékoztató tevékenységet, illetve javaslatokat tettünk hitelezőknek és a Felügyeletnek.

Lakossági tájékoztatást online és szórt médiákban, saját honlapunkon végeztünk.

A finanszírozók esetében az adatközlők kialakítása, kezelése, ellenőrzés vonatkozásában a közölt és valós adatok közötti különbség miatt kialakult problémák megismerése, elemzése, és a helyzet javítására tett javaslatokkal végeztük.

Saját honlapunkon folyamatosan elérhető Egyesületünkkel kapcsolatos állandó és  időszerű, a hitelpiaccal összefüggő naprakész tartalom, megjelennek adataink, céljaink, saját etikai és magatartási kódexünk, események, cikkek, elemzések.

Észrevételeinket, javaslatainkat több hitelintézet és pénzügyi közvetítő kikérte, Egyesületünk Elnökének ezért alkalma volt széles szakmai körben Egyesületünkhöz érkező hitelezéssel kapcsolatos kérdések, kérések, panaszok kezelését végeztük tájékoztatás és tanácsadás formájában. Legtöbb megkeresés hitelközvetítő keresése, kiválasztása, közvetítő elleni panasz, meglévő problémás, vagy felmondott hitellel, illetve a válsággal összefüggésben változó hitelfeltételekkel, egyoldalú banki szerződésmódosítással összefüggésben érkezett. Az észrevételek és panaszok utóbbi részében nem tudtunk megnyugtató választ adni, mert a válaszokat mi sem ismerjük.

Egyesületünk részt vett a pénzügyi közvetítőkről készülő új szabályozás előkészítésében, javaslatainkat egyeztettük a Felügyelettel és a Bankszövetséggel. Az elkészült javaslatba több elem bekerült az általunk javasoltak közül.

További eredmény, hogy Egyesületünket rendszeresen meghívják szakmai és fogyasztói konferenciákra, Elnökünket pedig többször előadóként.

Egyesületünk ismertségét és elismertségét jelzi, hogy Elnökünk több médiába kapott meghívást a hitelezéssel kapcsolatos adásokba.

Egyetlen finanszírozótól sem fogadtunk el adományt, ezzel ismertségünk kiszélesedése mellett is sikerült megőriznünk függetlenségünket és a szakmai objektivitásunkról kialakult képet.

Tagságunk száma továbbra sem emelkedett, a feladatok sorában nem jutott idő felelős, átvilágított tagság szervezésére.

Nem terveztünk és nem végeztünk gazdasági tevékenységet, ezért nem voltak ebből származó bevételeink.

Működésünk 2008. évihez hasonlóan alakult. Költségeink közül saját terhet csak bankszámla vezetés költségei jelentettek. Működésünk feltételei közül az irodát a Belvárosi Közvetítő Iroda Bt., promóciónkat a RISK kft biztosította.

Egyesületünknek nem volt, és az érintett időszakban nem is keletkezett saját vagyona.

Nem kértünk és nem kaptunk támogatást sem a központi költségvetésből, sem költségvetési szervtől, önkormányzattól vagy azok szerveitől.

Kézdi Zsolt Elnök, és Szabó Kinga Titkár végeztek minden tevékenységet, amiért semmilyen jogcímen nem kaptak juttatást.

Tevékenységünk 2010

Egyesületünk tevékenysége 2010-ben

Folyamatos tájékoztatást végzünk a hitelközvetítést érintő szabályozás változásairól.
Honlapunkon folyamatosan közzé teszünk hitelezéssel kapcsolatos híreket, információkat, közleményeket és saját javaslatokat, értékeléseket, cikkeket.
Közösségi oldalakon és a médiában tájékoztatást és értékelést adunk aktuális hitelezéssel összefüggő változásokról.
Széles társadalmi körnek biztosítottunk devizahitellel kapcsolatos díjmentes tanácsadási lehetőséget.
Folyamatosan végzünk díjmentes tanácsadást hitelezéssel kapcsolatos kérdésekben új hitel felvétele, illetve meglévő hitelekkel kapcsolatban.
Tájékoztatjuk a hitelközvetítést végzőket a szabályozás változásairól, a várható akadályokról és lehetőségekről.
Rendszeresen publikálunk saját cikkeket, értékeléseket, elemzéseket, aktuális témákhoz hozzászólásokat. Publikációink jelennek meg a Világgazdaság online, az Ingatlanmagazin és ezt a forrást használó egyéb internetes felületeken.
Interjúk készültek Elnökünkkel, Kézdi Zsolttal az mr1 rádióban ELMŰ vezetékjog bejegyzések és a devizahitzelesek állami megsegítése tárgyában, az m1 televízióban a devizahitelek forintra váltásával és az ATV televízióban a devizahitelesek állami segítése tárgyában.
Együttműködésre léptünk a Magyar Ingatlan Tanáccsal a hitel-, és ingatlanközvetítők közös érdekei mentén. Munkatervünk egyeztetett érdekérvényesítés, szakmai és szervezeti együttműködés, elismertség, piaci pozíció és eredményjavulás céljával készült.
Meghívásra részt veszünk a Magyar Ingatlan Minősítési Rendszer (MIMIR) értékbecslő kompetencia bizottság munkájában. Alkalmunk volt részt venni a közvetítői kompetencia bizottság ülésein. Hitelközvetítő kompetencia bizottság felállítására kaptunk felhatalmazást az Elnökségtől.
Beléptünk a Magyar Ingatlanklubba, ahol korábban meghívásra Elnökünk élénk érdeklődéssel kísért interaktív előadást tartott az ingatlan-, és hitelközvetítők együttműködéséről, a hitelközvetítés szabályozásának változásairól és várható hatásairól.
Rendszeresen részt veszünk a MIMIR közvetítői kompetencia bizottság ülésein és munkájában.
Beléptünk a Magyar Építőipari Technológiai Platform (MÉTP) csoportba, ahol csatlakoztunk a Városok és Építmények fókuszterülethez. Belépésünket követő első ülésen elnökünk előadást tartott Árvízkárok és helyreállításuk címmel és aktuális témában. Az előadás a fókuszterület több tagja érdeklődését felkeltette, ezért felkérték Kézdi Zsoltot, hogy a téma iránt érdeklődő tagokkal dolgozzon ki javaslatot a probléma megoldására.
A Magyar Ingatlanklub rendezvényein részt veszünk, amelyeken érdekes előadások hangzanak el.
Megalakítottuk a MIMIR hitelközvetítői kompetencia területet és elvállaltuk vezetését.
Kézdi Zsolt a MÉTP Városok és Építmények fókuszterület számára és kérésére javaslatot dolgozott ki az árvízkárok ismétlődését megelőző helyreállításra, és egyidejű korszerűsítésre, amelyet egyeztetett dr Makovényi Ferenc, dr Sztranyák József és Merker Viktor tagokkal egy együttes javaslat kidolgozása érdekében.
Kézdi Zsolt beszámolt a MÉTP Városok és Építmények fókuszterület ülésén árvfízkárok és helyreállításuk tárgyában dr Makovényi Ferenc, dr Sztranyák József és Merker Viktor tagokkal közös javaslatáéról. Az ülésen megbízást kapott egy kormány elé tárható javaslat kidolgozására.
Részt vettünk a 17. lakásvásáron október 24-27. között a szövetségek szigetén. A Magyar Ingatlan Tanács standján ingatlanosoknak kínáltunk hitelközvetítési tanácsadást és hiteltanácsadást fogyasztóknak. Kivettük részünket a MIMIR szervezésében és tájékoztatásban. Magunk is tájékozódtunk a résztvevők, kiállítók piaccal kapcsolatos véleményéről, tapasztalatairól.
A PSZÁF meghívására részt vettünk a Felügyelet új fogyasztóvédelmi koncepciója alapján tervezett fogyasztóvédelmi kerekasztal beszélgetésen október 7.-én. A Felügyelet megjelent alelnöke Balogh László, ügyvezető igazgatója Siklósi Máté és civil kapcsolatok osztály vezetője dr Bárdossy Cecília kedvezően fogadták Egyesületünk konkrét együttműködési javaslatait. A találkozón a meghívottak között ott voltak a korábbi Civil panel azon szereplői, akikkel aktív együttműködésben voltunk, ezek között az OFE, a Indra, a FOE egyesületek vezetői, vagy a Kontroll lapigazgatója és új szereplők is, mint a Széchenyi Hitelszövetség.
Előadóként részt vettünk a CEP Expo konferencián október 28.-án.
Szakértői tevékenységet végeztünk az ottomoto.hu gépjármű portálon.
Szakértői tevékenységet végzünk októbertől az ingatlanmagazin.com oldalon.
A Magyar Ingatlan Tanács meghívása alapján részt veszünk az otthonteremtési és bérlakás kormányprogram előkészítésével kapcsolatos szakmai javaslatok elkészítésében és összeállításában. Egyesületünk által kidolgozásra vállalt részfeladat a piaci alapú finanszírozási lehetőségek.
Ismétlődően cikkek, interjúk jelentek meg Elnökünkkel a vg.hu, ingatlan.com, ingatlanmagazin.com portálokon, amelyeket számos más szakmai és közéleti és szakmai oldal is átvett.
A MIMIR képzési és tudásbázisa az Ingatlanakadémia, amelynek hitelközvetítői területét Egyesületünk elnöke Kézdi Zsolt, mint a MIMIR hitelközvetítő kompetencia terület vezetője képviseli. Indulásként a szabályozás és hatósági képzés információit adtuk közre.
Lefektettük a hitelközvetítés képzési tervének alapjait, és megkezdtük a terv részletes kidolgozását oktatási szakértő bevonásával.

Hatósági képzéseket végzőkkel együttműködve a vizsgázókat tájékoztattuk a MIMIR hitelközvetítői szakmai lehetőségeiről és felajánlottuk, hogy csatlakozzanak.

A fizetési könnyítések és kilakoltatási moratórium lejárta utáni várható helyzetről jelent meg Elnökünk nyilatkozatával cikk a Magyar Nemzetben és riport az Echo tv-ben, valamint a Lánchíd rádióban.
Részt veszünk továbbra is a MIMIR értékbecslői kompetencia bizottság munkájában az egységes értékelési szabályok kialakításában.

A MÉTP Városok és Építmények fókuszterület keretében az Ecoflotta kft kezdeményezésére részt veszünk egy átfogó javaslat kidolgozásában fogyasztás-, és költséghatékony, környezettudatos energiaellátás témában mind középületek, mind pedig háztartási méretű áramtermelő kiserőművek kialakításának finanszírozása részfeladattal.