Pert nyert a PSZÁF az AXA ellen

Pert nyert a PSZÁF az AXA ellen

Tisztességtelenül kötötte ki az AXA, hogy a bankkártya-felfüggesztésből és -letiltásból eredő károkért kizárólag az ügyfél felel - mondta ki első fokon a bíróság.
Első fokon pert nyert a PSZÁF az AXA Bank fióktelepével szemben indított közérdekű igényérvényesítési eljárásában - áll a felügyelet közleményében. A bíróság ítélete szerint érvénytelen a hitelintézet üzletszabályzatának egyik, a bankkártyákkal kapcsolatos banki felelősség kizárására vonatkozó pontja.
Tisztességtelen és érvénytelen

A bíróság kimondta: az AXA Bank fióktelepének előírása – amely 2009. november 1. és 2011. április 28. között volt érvényben az üzletszabályzatban– a pénzügyi intézménnyel szerződött valamennyi ügyfélre kiterjedően érvénytelen.

A vitatott előírás szerint az AXA Bank fióktelepe az ügyfelek bankkártyájának jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja esetén, vagy a kártya használatának biztonsága érdekében jogosult a bankkártya felfüggesztését vagy letiltását kezdeményezni. A bank az ebből eredő, az ügyfélnél keletkezett esetleges károkért fennálló felelősséget kizárja.

A bírósági ítélet szerint azonban a kikötés a polgári törvénykönyv szerint tisztességtelen és érvénytelen. Ez ugyanis – a jóhiszeműség és tisztességesség követelményét sértve – egyoldalúan hátrányos helyzetbe hozza az ügyfeleket az AXA Bank fióktelepével szemben a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek kapcsán.

A törvény egyértelműen megmondja

A bíróság rámutatott: a pénzforgalmi törvény egyértelműen meghatározza azon eseteket, amikor egy bank a bankkártyát egyoldalúan letilthatja, ám a letiltás feltételeinek meglétét a banknak kell bizonyítania. Ebből az következik, hogy egy bank – ellentétben az AXA Bank fióktelepének kikötésével – letiltás esetén a kártérítési felelősséget csak akkor zárhatja ki magára nézve, ha a letiltásra, felfüggesztésre vonatkozó feltételek az intézkedések idején bizonyíthatóan fennálltak.

A PSZÁF ezt megelőzően az Általános Hitel és Finanszírozási Zrt., a New Chance Credit Zrt. és a Zee Capital Zrt. ellen indított közérdekű kereseti eljárásokban nyert első fokon pert a bíróságon a pénzügyi fogyasztók nevében és érdekében. Az alperesek fellebbezése nyomán e perek a másodfokú bíróságon folytatódnak. A PSZÁF ezzel párhuzamosan további közérdekű igényérvényesítési eljárásokat kezdeményezett a bíróság előtt, illetve készít elő jelenleg is.