PSZÁF támogatás a bankok és bedőlt hitelesek megegyezéséhez

PSZÁF támogatás a bankok és bedőlt hitelesek megegyezéséhez

Országos fogyasztóvédelmi hálózat kialakításával és Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) felállításával igyekszik felgyorsítani a pénzügyi szolgáltatók és ügyfeleik közötti vitás ügyeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).
Heteken belül belül 8 megyeszékhelyen fogyasztóvédelmi tanácsadás is segíti a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleit – jelentette be szerdán a PSZÁF sajtótájékoztóján Balogh László a felügyelet alelnöke. Az irodákban személyesen, telefonon és e-mailben fogadják a pénzügyi tárgyú megkereséseket és létrehoznak egy internetes pénzügyi tanácsadói fórumot

A PSZÁF tavaly december 17-én pályázatot írt ki egy nyolc városban, heti 20 órás nyitva tartás 20 munkatárssal működő irodahálózat létrehozására. A pályázatra két konzorcium jelentkezett, és közülük a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és az Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete nyerte el a 30 millió forintos díjazású feladatot.

Szász Károly , a PSZÁF elnöke a rendezvényen elmondta, hogy tavaly összesen 251 566 pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszt tettek az ügyfelek a szolgáltatókra, melyek közül csak1365 váltott ki felügyeleti intézkedés. A beadványokból 201 008 a szolgáltatókhoz, 50 558 a felügyelethez érkezett. Az utóbbiak közül 40 065 olyan kérdés volt, amelyet a bepanaszolt intézmény is megválaszolhatott volna. A fennmaradó 10493 beadványból 9128 olyan jogvita volt melyet a felügyeletnek hatáskör hiányában el kellett utasítania és csak 1365 beadvány alapján intézkedett a hatóság. Az említett nézeteltérések gyors és szakszerű rendezésére hozza létre békéltető testületet a felügyelet.

Július 1-én 25 alkalmazottal, köztük 7 háromfős tanáccsal kezdi meg működését a testület - mondta a Világgazdaságnak Nadrai Géza az intézmény januárban hat évre kinevezett elnöke. Tagjait a felügyelet a napokban keresi, az ügyeket háromtagú tanácsok rendezik majd, az adott ügyben eljáró tagokat nem a vitás felek keresik, hanem a testület elnöke jelöli ki. A tanácsok a bírósági eljárásoknál gyorsabban és olcsóbban tudják rendezni a fogyasztók és a szolgáltatók vitáit, ugyanis legfeljebb 90 napon belül állást kell foglalniuk.

A testülethez azok a fogyasztók fordulhatnak, akik a pénzügyi szolgáltatónál már megpróbálták ügyük rendezést. Ha a pénzügyi szervezet a panaszt elutasítja, akkor köteles arról a fogyasztót írásban értesíteni. Ezt követően a fogyasztó írásos kérelmére kezdődhet meg a testület eljárása, melynek során elsősorban egyezség létrehozását kell szorgalmazni a felek között. Egyezség hiányában kétféleképp folytatódhat az eljárás. Ha a pénzügyi szervezet aláveti magát az eljárás további részének, akkor a tanács kötelező határozatot hoz,. amely végrehajtható. Ha a szolgáltató erre nem hajlandó, akkor ajánlás születik, melynek megvalósítása nem kötelező, ám elfogadására ösztönözheti a szolgáltatót, hogy az ajánlás nyilvánosságra kerülhet. Az eljárásért nem kell fizetni, kötelező határozatnál azonban a vesztes félnek meg kell fizetnie a másik fél igazolt költségeit.