Tagsággal kapcsolatos szabályok

Egyesületünkbe várjuk a pénzügyi tevékenységet végzőket, illetve  érdeklődőket.

A Banki Hiteltanácsadók és Kihelyezők Egyesületében történő tagsággal kapcsolatos szabályok:

Tagsági jogviszony létesítését kezdeményezheti az alábbi feltételekkel és lehetőségekkel minden természetes vagy jogi személy (vállalkozó, vállalkozás, társadalmi szervezet), aki és amely a hitelágazatban tevékenységet végez, vagy érdeklődése arra irányul, az Egyesület céljaival egyetért, csatlakozási szándékáról az arra rendszeresített adatlapon - kitöltés mellett - nyilatkozatot tesz, és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket.

A csatlakozni szándékozók az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

1. Tag

Tagok, akiket az egyesület a megalakulását követően tagjai közé az alapszabályban meghatározott módon felvett.

Csatlakozás feltétele:

 • az alapszabály elfogadása,
 • adatlap kitöltése

A tagnak az Egyesületben gyakorolható jogai:

 • részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 • választhat és választható az Egyesület szerveibe, vezetőségébe
 • minden tagnak jogában áll az egyesület elnökségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni, melyre a megkeresett szervnek kötelessége harminc napon belül válaszolni,
 • az egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni

Tagsági díj:

 • magánszemélynek évi 30.000,- Ft
 • egyéni vállalkozó esetén évi 50.000,- Ft
 • vállalkozásnak évi 90.000,- Ft

2. Pártoló tag

Pártoló tagok azok a rendes tagsággal nem rendelkezők, akiket az Egyesület pártoló tagjai sorába felvett.

Csatlakozás feltétele:

 • az alapszabály elfogadása
 • egyedi megállapodás az egyesülettel

Csatlakozás módja:

 • adatlap kitöltése,
 • megállapodás aláírása

Tagsági díj:

 • egyedi megállapodás szerint

3. Tiszteletbeli tag

A vezetőség jogosult olyan személyeket, akik az egyesületnek nem alapító, rendes vagy pártoló tagjai, de az egyesület érdekében kiemelkedő segítséget nyújtanak, ezen tevékenységük elismeréseként tiszteletbeli taggá nyilvánítani.

Csatlakozás feltétele:

 • az Egyesület céljaival történő egyetértés,
 • adatlap kitöltése
 • legalább két rendes tag ajánlása

Csatlakozás módja:

 • ajánlás esetén az Elnök, vagy a vezetőség egyedi döntése alapján

Tagsági díj:

 • díjmentes

Ha tagnak kíván jelentkezni, kérem regisztráljon.