Tevékenységünk 2007

Beszámoló a Banki Hiteltanácsadók és Kihelyezők Egyesülete 2007. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Egyesületünk Alapszabályában meghatározott prioritások szerint végezte tevékenységét a beszámolóval érintett időszakban is.

Előtérbe helyeztük a közhasznú tevékenységet.
Az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységi körben az alábbi tevékenységet végeztük:

  • Ismeretterjesztés vonatkozásában folytattuk a saját honlapunkon megkezdett széleskörű fogyasztói tájékoztatást a hitelezéssel, a hitelpiaccal kapcsolatos információk, problémák, hírek közzétételével, illetve lakossági fórumokon tartottunk előadásokat a felelős hitelfelvétellel kapcsolatos lehetőségek, felelősség, kockázatok, döntéseket illetően.
  • Fogyasztóvédelem vonatkozásában alakulása óta állandó tagként részt veszünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által szervezett és működtetett Civil Fogyasztóvédelmi Fórum munkájában. A Fórumon a hazai legnagyobb fogyasztói érdekvédelmi szervezetek részvételével a pénzügyi ágazatot érintő fogyasztói jog-, és érdekérvényesítési lehetőségeket javító előterjesztések, vita és ezek összegzése utáni javaslatok születnek, amelyek eljutnak a törvényalkotókhoz, alkalmazókhoz és a szabályozást végzőkhöz.
  • Bűnmegelőzés vonatkozásában két fő irányban tevékenykedtünk. A hitelezésben kiegészítő tevékenységet végző tanácsadók, közvetítők körének mind teljesebb feltárására saját előterjesztést tettünk a Civil Fórumon a jogállásukról, tevékenységük szabályozásáról, képzettségükről és képzésükről készített helyzetelemzéssel illetve a helyzet javulását eredményező javaslatokkal. A fogyasztók felelős hitelfelvételével kapcsolatban az adat-, és információszolgáltatásra fókuszáltunk, főleg ebben a körben fejtettünk ki tájékoztató tevékenységet a lakossági körben, illetve javaslatokat tettünk a hitelezőknek, és a Felügyeletnek. Lakossági tájékoztatást online és szórt médiák fogyasztói felületeink és csatornáin, saját honlapunkon, és lakossági fórumokon személyesen végeztünk. A finanszírozók esetében az adatközlők kialakítása, kezelése, ellenőrzés vonatkozásában a gyakorlat és a kialakult problémák megismerése, elemzése, és a helyzet javítására tett javaslatok módszerével végeztük.

Saját honlapunk folyamatosan elérhető Egyesületünkkel kapcsolatos állandó és időszerű, a hitelpiaccal összefüggő naprakész tartalommal, megjelennek felületén adataink, céljaink, események, cikkek, elemzések.

Kezdeményezésünket elfogadva a hitelpiacon hitelezést végző több jelentős és kevésbé jelentős szolgáltató vezetője fogadta Egyesületünk Elnökét, és ismerte meg céljainkat, terveinket, amelyek kivétel nélkül pozitív visszajelzést kaptak.

Az Egyesületünkhöz érkező hitelezéssel kapcsolatos kérdések, kérések, panaszok kezelését végeztük tájékoztatás és tanácsadás formájában. Legtöbb megkeresés hitelfelvételi szándékkal és meglévő problémás, vagy felmondott hitellel összefüggésben érkezett.

Eddigi tevékenységünk eredménye, hogy több finanszírozó is megkeresett a termékalakítás, illetve az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos szakmai véleményünket kérve. Minden megkeresést elemzéssel, egyeztetéssel és javaslattétellel végeztük.

Egyesületünk részt vett több törvényjavaslat, a készülő Teljes Körű Hitelinformációs Rendszer, a készülő új Polgári Törvénykönyv előkészítésével kapcsolatos vitában.

További eredmény, hogy Egyesületünket rendszeresen meghívják működési körét meghaladóan is a pénzpiacot érintő konferenciákra, előadásokra, egyeztetésekre. Ennek keretében részt vettünk a Miniszterelnöki Hivatal által szervezett, a 2010. évig tervezett gazdaságpolitikai irányelvekről, a Tudatos Vásárlók Egyesülete által szervezett a fenntartható fejlődésről, a PSZÁF által szervezett, a bankszektorral kapcsolatos fogyasztói problémákról, a fogyasztói pénzügyi ismeretekről, a felügyeletek szerepéről és működéséről négy földrész küldöttei részvételével tartott konferenciákon.

Egyesületünk ismertségét és elismertségét jelzi, hogy Egyesületünk Elnöke több rádiós adó fogyasztóvédelmi célú műsorába kapott meghívást, ahol élő adásban válaszolt a hitelezés több területével kapcsolatos szerkesztői és fogyasztói kérdésekre.

Egyetlen finanszírozótól sem fogadtunk el adományt, ezzel ismertségünk kiszélesedése mellett is sikerült megőriznünk függetlenségünket és a szakmai objektivitásunkról kialakult képet.

Tagságunk száma nem emelkedett dinamikusan, nem is terveztük a tömegszervezetté válást.

Nem terveztünk és nem végeztünk gazdasági tevékenységet, ezért nem voltak ebből származó bevételeink.

Működési költségeink közül saját terhet csak bankszámla vezetés költségei jelentettek, működésünk további feltételeit a Belvárosi Közvetítő Iroda Bt., és a RISK kft biztosította.

Egyesületünknek nem volt, és az érintett időszakban nem is keletkezett saját vagyona.

Nem kértünk és nem kaptunk támogatást sem a központi költségvetésből, sem költségvetési szervtől, önkormányzattól vagy azok szerveitől.

Kézdi Zsolt Elnök, és Szabó Kinga Titkár végeztek minden tevékenységet, amiért semmilyen jogcímen nem kaptak juttatást.