Tevékenységünk 2008

Beszámoló a Banki Hiteltanácsadók és Kihelyezők Egyesülete 2008. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Egyesületünk Alapszabályában meghatározottak szerint működött a beszámolóval érintett időszakban is.

Az Alapszabályban meghatározott közhasznúság körében az alábbi tevékenységet végeztük:

  1. Ismeretterjesztés
    Folytattuk a saját honlapunkon megkezdett széleskörű szakmai és fogyasztói
    tájékoztatást hitelezéssel, hitelközvetítéssel, a hitelpiaccal kapcsolatos információk, problémák, hírek közzétételével, lakossági fórumok tartásával.
  2. Fogyasztóvédelem vonatkozásában alakulása óta állandó tagként részt veszünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által szervezett és működtetett Civil Fogyasztóvédelmi Fórum munkájában. A Fórumon Egyesületünk kapja a hitelezéssel, hitelközvetítéssel kapcsolatos témákat, javaslataink eljutnak a törvényelőkészítőkhöz alkotókhoz, és a szabályozást végzőkhöz.
  3. Bűnmegelőzés vonatkozásában javaslatokat tettünk a piactisztításra, a szabályozás joghézagainak kitöltésére, a jogellenesen működők kriminalizálására, együttműködtünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével.

A felelős hitelfelvétellel kapcsolatban adat-, és információszolgáltatást, és tájékoztató tevékenységet végeztünk, illetve javaslatokat tettünk hitelezőknek és a Felügyeletnek.

Lakossági tájékoztatást online és szórt médiákban, saját honlapunkon, és lakossági fórumokon végeztünk.

A finanszírozók körében az adatközlők kialakítása, kezelése, ellenőrzés
vonatkozásában a közölt és valós adatok közötti különbség miatt kialakult
problémák megismerése, elemzése, és a helyzet javítására tett javaslatokkal végeztük.

Együttműködési szerződést kötöttünk az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, A Garantiqa Hitelgarancia Zrt-vel és az OPTEN kft-vel.

Saját honlapunkon folyamatosan elérhető Egyesületünkkel kapcsolatos állandó és időszerű, a hitelpiaccal összefüggő naprakész tartalom, megjelennek adataink, céljaink, saját etikai és magatartási kódexünk, események, cikkek, elemzések.

Tevékenységünk kapcsán Elnökünknek alkalma volt több hitelintézet és pénzügyi közvetítő meghívására személyesen tájékoztatást adni céljainkról, működésünkről, terveinkről, amivel széles szakmai körben javítottuk ismertségünket és elismertségünket.

Az Egyesületünkhöz érkező hitelezéssel kapcsolatos kérdések, kérések, panaszok kezelését végeztük tájékoztatás és tanácsadás formájában. Legtöbb megkeresés bank-, és hitelválasztás, hitelező elleni elleni panasz, meglévő problémás, vagy felmondott hitellel összefüggésben érkezett.

Eddigi tevékenységünk eredménye, hogy több finanszírozó is megkeresett a termékalakítás, illetve az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos szakmai véleményünket kérve. Minden megkeresést elemzéssel, egyeztetéssel és javaslattétellel végeztük.

Egyesületünk részt vett a pénzügyi közvetítőkről készülő új szabályozás előkészítésében.

További eredmény, hogy Egyesületünket rendszeresen meghívják szakmai és fogyasztói konferenciákra, ahol Elnökünket többször előadásra kérik fel.

Egyesületünk ismertségét és elismertségét jelzi, hogy Egyesületünk Elnöke több rádiós adó fogyasztóvédelmi célú műsorába kapott meghívást, ahol élő adásban válaszolt a hitelezés több területével kapcsolatos szerkesztői és fogyasztói kérdésekre.

Egyetlen finanszírozótól sem fogadtunk el adományt, ezzel ismertségünk kiszélesedése mellett is sikerült megőriznünk függetlenségünket és a szakmai objektivitásunkról kialakult képet.

Fizető tagságunk száma nem emelkedett, nem is volt tervben a tagdíjbevétel növelése.