Tevékenységünk 2009

Beszámoló a Banki Hiteltanácsadók és Kihelyezők Egyesülete 2009. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

A Beszámoló a 2008. szeptember 2. - 2009. szeptember 2. közötti időszakra vonatkozik.

Egyesületünk Alapszabályában meghatározottak szerint működött a beszámolóval érintett időszakban is.

Az Alapszabályban meghatározott közhasznúság körében az alábbi tevékenységet végeztük:

  1. Ismeretterjesztés
    Folytattuk a saját honlapunkon megkezdett széleskörű szakmai és fogyasztói tájékoztatást az érdekeltek és érdeklődők körében hitelezéssel, hitelközvetítéssel, a hitelpiaccal kapcsolatos információk, problémák, hírek közzétételével.
  2. Fogyasztóvédelem
    Alakulása óta állandó tagként részt veszünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által szervezett és működtetett Civil Fogyasztóvédelmi Fórum munkájában. A Fórumon Egyesületünk kapja a hitelezéssel, hitelközvetítéssel kapcsolatos témákat, javaslataink eljutnak a törvényelőkészítőkhöz alkotókhoz, és a szabályozást végzőkhöz.
  3. Bűnmegelőzés
    Javaslatokat tettünk a piactisztításra, a jogellenesen működők kriminalizálására, ebben a körben együttműködtünk a PSZÁF Piacfelügyeleti Igazgatóságával.  A felelős hitelfelvétellel kapcsolatban folytattuk a megkezdett adat-, és információszolgáltatást, és tájékoztató tevékenységet, illetve javaslatokat tettünk hitelezőknek és a Felügyeletnek.

Lakossági tájékoztatást online és szórt médiákban, saját honlapunkon végeztünk.

A finanszírozók esetében az adatközlők kialakítása, kezelése, ellenőrzés vonatkozásában a közölt és valós adatok közötti különbség miatt kialakult problémák megismerése, elemzése, és a helyzet javítására tett javaslatokkal végeztük.

Saját honlapunkon folyamatosan elérhető Egyesületünkkel kapcsolatos állandó és  időszerű, a hitelpiaccal összefüggő naprakész tartalom, megjelennek adataink, céljaink, saját etikai és magatartási kódexünk, események, cikkek, elemzések.

Észrevételeinket, javaslatainkat több hitelintézet és pénzügyi közvetítő kikérte, Egyesületünk Elnökének ezért alkalma volt széles szakmai körben Egyesületünkhöz érkező hitelezéssel kapcsolatos kérdések, kérések, panaszok kezelését végeztük tájékoztatás és tanácsadás formájában. Legtöbb megkeresés hitelközvetítő keresése, kiválasztása, közvetítő elleni panasz, meglévő problémás, vagy felmondott hitellel, illetve a válsággal összefüggésben változó hitelfeltételekkel, egyoldalú banki szerződésmódosítással összefüggésben érkezett. Az észrevételek és panaszok utóbbi részében nem tudtunk megnyugtató választ adni, mert a válaszokat mi sem ismerjük.

Egyesületünk részt vett a pénzügyi közvetítőkről készülő új szabályozás előkészítésében, javaslatainkat egyeztettük a Felügyelettel és a Bankszövetséggel. Az elkészült javaslatba több elem bekerült az általunk javasoltak közül.

További eredmény, hogy Egyesületünket rendszeresen meghívják szakmai és fogyasztói konferenciákra, Elnökünket pedig többször előadóként.

Egyesületünk ismertségét és elismertségét jelzi, hogy Elnökünk több médiába kapott meghívást a hitelezéssel kapcsolatos adásokba.

Egyetlen finanszírozótól sem fogadtunk el adományt, ezzel ismertségünk kiszélesedése mellett is sikerült megőriznünk függetlenségünket és a szakmai objektivitásunkról kialakult képet.

Tagságunk száma továbbra sem emelkedett, a feladatok sorában nem jutott idő felelős, átvilágított tagság szervezésére.

Nem terveztünk és nem végeztünk gazdasági tevékenységet, ezért nem voltak ebből származó bevételeink.

Működésünk 2008. évihez hasonlóan alakult. Költségeink közül saját terhet csak bankszámla vezetés költségei jelentettek. Működésünk feltételei közül az irodát a Belvárosi Közvetítő Iroda Bt., promóciónkat a RISK kft biztosította.

Egyesületünknek nem volt, és az érintett időszakban nem is keletkezett saját vagyona.

Nem kértünk és nem kaptunk támogatást sem a központi költségvetésből, sem költségvetési szervtől, önkormányzattól vagy azok szerveitől.

Kézdi Zsolt Elnök, és Szabó Kinga Titkár végeztek minden tevékenységet, amiért semmilyen jogcímen nem kaptak juttatást.